Structura Institutului

Rectorat

  Rector

Caisîn Simion,
  dr., conf.univ.

  022-24-41-64
  022-85-46-77

  rectorat@iic.md

  Prorector
  pentru activitatea didactică

Spinei Ion,
  dr., conf.univ.

  022-85-46-68

  spinei@iic.md

  Prorector
  pentru dezvoltarea instituţională

Vancea Ilie
conf.univ.

  022-85-46-71

  vancea@iic.md

  Prorector
  pentru activitatea ştiinţifică

Tintiuc Tatiana,
  dr., conf.univ.

  022-85-46-84

ttintiuc@iic.md

  Secretar științific

Țurcan Grigore

  022-85-46-76

turcan@iic.md

 

Secţii

Secţia
  Personal
  şi secretariat

Stângu Vera

022-24-41-64

stingu@iic.md

Secţia Studii
  şi asigurarea calităţii

Bezerău
 Aliona

022-85-46-72

aliona.mocan1971@
gmail.com

Contabilitate

Magla Olga

022-85-46-85

magla@iic.md

Centru
  Învățământ la distanță

Țibulischi Liuba

022-85-46-90

liuba@iic.md

Secţia Marketing

Socolovschi
   Angela

022-85-46-94

socolovscaia@gmail.com

Secţia Asistenţă informatică

Frunze Alexei

022-85-46-99

 

Bibliotecă

Rudaia Tamara

022-85-46-73

tamara@iic.md

Secţia
Administrativ-
  gospodărească

Țibulischi
  Serghei

022-85-46-92

 
 

Catedre

Catedra
 Limbi Străine

Shwarzwald  Iulia
  docor in filologtie

022-85-46-76

ilcica@yahoo.co.uk

Catedra
 Tehnologii Informaţionale

Fedotova Svetlana
  lector superior

022-85-46-79

svetlana@iic.md

Catedra
 Pedagogie și Psihologie

Tintiuc Tatiana
   dr., conf. univ.

022-85-46-84

tintiuc@iic.md

Catedra
 Economie

Parascovia
   dr., conf. univ.

022-85-46-81

partocan@yahoo.com

Catedra
 Drept

Sosna Boris
   dr., conf. univ.

 

sosnaboris@mail.ru