Senatul Institutului

Membrii Senatului

 1.  Caisîn Simion, preşedintele Senatului, rector
 1.  Spinei Ion, prorector
 2.  Vancea Ilie, prorector
 3. Tintiuc Tatiana, prorector
 4. Ţurcan Grigore, secretar științific
 5. Bezerău Aliona, șef Secție Studii
 6.  Rîngaci Valentin, catedra Tehnologii Informaţionale
 7.  Schwarzwald Iulia, şef catedră Limbi Străine
 8. Sosna Boris, şef catedră Drept
 9. Tocan Parascovia, şef catedră Economie
 10. Fedotova Svetlana,  şef catedră Tehnologii Informaţionale
 11. Stîngu Vera, şef secţie Personal şi Secretariat
 12. Ţibulischi Liuba, șef Centru Învățământ la Distanță, preşedintele Comitetului Sindical
 13.  Magla Olga, contabil-șef
 14. Socolovschi Angela, șef Secție Marketing și consiliere
 15.  Rudaia Tamara, şef Bibliotecă
 16.   Meleca Elena, anul II, Limbi străine