Tehnologii Informationale

Șeful catedrei – Fedotova Svetlana, lector superior, 022-85-46-79, 079702830.

Domeniul Tehnologii Informaţionale este unul dintre cele mai complexe domenii ale profilului Calculatoare, orientat spre serviciile IT şi elaborarea produselor software.

Catedra Tehnologii Informaţionale pregăteşte specialişti de înaltă calificare în domeniul tehnologiilor informaţionale moderne. Ulterior, absolvenţii facultăţii sunt solicitaţi în cele mai variate sfere de activitate. Spectrul larg de cunoştinţe şi abilităţi în lucrul cu tehnologiile IT oferă posibilităţi de angajare în domeniul de activitate ales. Graţie acestui fapt, absolvenţii facultăţii Tehnologii Informaţionale sunt permanent solicitaţi pe piaţa forţei de muncă. Ei activează atît în organele administrative de stat şi municipale, societăţi comerciale şi de asigurare, companii de investiţii şi comerţ, cît şi în companiile IT internaţionale.

Planul de studii

Piaţa forţei de muncă în sfera tehnologiilor informaţionale este foarte dinamică. Astfel, pregătirea teoretică a studenţilor este completată cu o bogată formare practică obținută în condiţiile concrete în care absolvenţii urmează să își desfăşoare activitatea. Membrii catedrei realizează periodic o analiză a schimbărilor şi tendinţelor în piaţa forţei de muncă, actualizînd planul de studii conform cerințelor care apar continuu. Programul de studii include următoarele discipline fundamentale şi de specialitate:

 1. Arhitectura PC
 2. Sistemele de operare
 3. Programare orientată pe obiecte
 4. Proiectarea bazei de date
 5. Web design
 6. Programare Web
 1. Bazele de date
 2. Sistemele editoriale
 3. Grafica computaţională
 4. Administrarea sistemelor informaţionale
 5. Reţele computaţionale şi protocoale
 6. Structuri de date şi metode de programare etc.

Catedra Tehnologii Informaţionale pregăteşte specialişti în următoarele domenii:

Instruirea este organizată:

 • la secţia cu frecvenţă de zi sau de seară
 • la distanţă E-learning

La facultate sunt admise persoanele:

 • cu studii superioare
 • cu studii medii de specialitate
 • cu studii medii şi studenţi ai ultimului sau penultimului an de studii

Cursurile sunt predate de profesori calificaţi, cu stagii importante de formare pe diverse coordonate ale procesului didactic, în săli şi laboratoare de informatică moderne, dotate cu mijloace hardware şi software. Catedra dispune de bibliotecă cu un bogat fond de carte şi reviste de specialitate.

Vă așteptăm cu plăcere la adresa: Chișinău, bd. Decebal 139
Informații suplimentare: 022 85 46 89, 022 85 46 71, 022-85-46-94