INOVEST

Proiectul INOVEST (2013-2015) este realizat de consorțiul format din universități din UE, Belarus, Ucraina și Moldova, cu suportul financiar al Comisiei Europene.

Obiectivele proiectului INOVEST:

  1. Să elaboreze un Program de instruire în domeniul inovațiilor pedagogice pentru educația incluzivă;
  2. Să creeze și să lanseze o rețea regională de promotori ai inovațiilor pedagogice pentru susținerea și realizarea educației incluzive în Belarus, Ucraina și Moldova.

Din consorțiu fac parte:

Universitatea din Alicante (Spania), Universitatea din Karlsruhe (Germania), Institutul Tehnologic Regal (Suedia);

Institutul orășenesc de dezvoltare a educației din or. Minsk, Universitatea pedagogică din Belarus ”Maxim Tank”, Universitatea de Stat ”Francisco Scorin” din or. Gomel;

Institutul regional de perfecționare a cadrelor didactice  ”K.Ușinski” din Odessa, Universitatea pedagogică națională ”M.Dragomanov”;

Institutul de Formare Continuă din Chișinău, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”, Universitatea de Stat ”Aleco Russo” din Bălți.

Realizarea Proiectului INOVEST a permis:

  1. Crearea bazelor metodologice și educaționale pentru realizarea formării profesionale continue a cadrelor didactice în domeniul inovațiilor pedagogice pentru educația incluzivă;
  2. Elaborarea programului de instruire, care constă din 13 module, destinate pentru trei categorii de grupuri-țintă: promotori ai inovațiilor pedagogice pentru educația incluzivă, directorii școlilor pilot și cadrele didactice din școlile pilot;
  3. Instruirea a 107 manageri, a 130 de coordonatori și a 3000 de cadre didactice din Belarus, Ucraina și Moldova în domeniul inovațiilor pedagogice pentru educația incluzivă;
  4. Dotarea a câte două laboratoare specializate INOVEST în fiecare din cele nouă universități – partenere pentru realizarea programului de instruire;
  5. Crearea și lansarea unei rețele naționale de promotori ai inovațiilor pedagogice pentru educația incluzivă în sistemele de învățământ din Belarus, Ucraina și Moldova.

 

În cadrul proiectului TEMPUS ”INOVEST”, în perioada 6-10 iulie 2015, la Chișinău, și-a desfășurat lucrările Conferința Internațională științifico-practică ”Parteneriatul Estic în sfera inovațiilor pedagogice pentru educația incluzivă”. Comunicările au avut loc în cadrul a trei secții:

  1. Educația incluzivă: probleme și perspective de dezvoltare;
  2. Aspecte psihopedagogice ale implementării inovațiilor în educația incluzivă;
  3. Tehnologiile informaționale comunicative în educația incluzivă;

La Conferință, cu luări de cuvânt, au participat peste 200 de persoane din cele șapte țări. Materialele Conferinței au fost publicate într-o culegere de articole.

 

 

Institutul de Formare Continuă a organizat  pe 19 aprilie 2013, în cadrul proiectului 530417-TEMPUS-1-2012-1 DE-TEMPUS-SMHES - INOVEST: Eastern Partnership in Pedagogical Innovations in Inclusive Education (Parteneriatul Estic în Inovații pedagogice în domeniul Educației Incluzive),  Masa rotundă ”Metodologia inovațiilor pedagogice în educaţia incluzivă în contextul formării profesionale a cadrelor didactice”.

        Scopul mesei rotunde: promovarea metodologiei formării profesionale a cadrelor didactice în contextul inovațiilor pedagogice în domeniul educației incluzive.

Obiectivele acestui eveniment au fost:

- formarea profesională a cadrelor didactice în domeniul educației incluzive și al inovațiilor pedagogice în Republica Moldova;

- promovarea inovațiilor pedagogice în domeniul educației incluzive;

- analiza programelor de formare a cadrelor didactice în domeniul inovațiilor pedagogice;


        La Masa rotundă au participat viceministrul Ministerului Educației dna dr. Loretta Handrabura; coordonatorul științific al proiectului INOVEST, rector al Institutului de Formare Continuă dr. Simion Caisîn; coordonatorul național al proiectului dr. Tatiana Tintiuc; prorectorul IFC pentru activitatea didactică dr. Ion Spinei; prorectorul IFC pentru dezvoltare instituțională dl Ilie Vancea; șeful Secției studii dl Grigore Țurcan și alți colaboratori ai IFC.

        Reprezentanți și experți de la Universitățile partenere din Republica Moldova.

        Din cadrul Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă” au participat dr.Igor Racu, prorector; dr. Mihai Grosu, prorector; dr. Carolina Perjan, prodecan al Facultății Psihologie și psihopedagogie specială; dr., Cornelia Bodorin, șef catedră Psihopedagogie specială; șef catedră Psihologie dr. Elena Losîi; șef catedră Asistență Socială dr. Maria Vîrlan și alți experți.

        Din cadrul Universității de Stat din Bălți “Alecu Russo” au participat dna dr. Valentina Prițcan, prorector; dl profesor Valeriu Cabac și alte persoane din cadrul universității.

Au mai participat directori ai instituțiilor de învățământ din țară, experții de la CMPPR Nelea Bulgaru și Galina Mitioglu.