Ecampus

Pentru a accesa platforma ecampus.iic.md apăsați:

Sistemul (platforma) „Moodle” (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) reprezintă un sistem de management al conţinutului site-ului (Content Management System - CMS), destinat pentru crearea cursurilor de instruire on-line / la distanţă. Conexiunea la sistemul Moodle se efectuează prin intermediul navigatoarelor Web (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, etc.). Pentru a accede la sistemul Moodle preventiv e necesară înregistrarea în sistem ca utilizator.

Platforma Moodle are un instrumentariu accesibil care permite elaborarea programelor computerizate de instruire, inclusiv de tip multimedia, a testelor de evaluare ce includ itemi-grilă, itemi cu răspunsuri de tip da/nu; itemi cu includerea cuvintelor, itemi cu răspunsuri numerice şi textuale. Mijloacele platformei Moodle permit elaborarea programelor de studii şi a testelor de evaluare de o calitate destul de înaltă.

Sistemul Moodle este conceput pentru a oferi o folosire şi administrare simplă de către toţi utilizatorii. Designul grafic al platformei se bazează pe o structură mixtă de pictograme şi meniuri ce permite utilizatorului să se orienteze uşor în selectarea meniurilor şi opţiunilor necesare.