Conferința științifico-practică INOVAȚII PEDAGOGICE ÎN ERA DIGITALĂ

04 Jun, 2018

La 02 iunie 2018 a avut loc Conferința științifico-practică

“INOVAȚII PEDAGOGICE ÎN ERA DIGITALĂ”

organizată de Institutul de Formare.

În lucrările conferinței au luat parte (“face to face” și online) peste 170 de cadre didactice și manageriale din Republica Moldova și România, inclusiv 40 de participanți cu prezentări și luări de cuvânt. În cadrul conferinței a fost organizată o sesiune în plen și trei secțiuni tematice în paralel cu transmisie directă online. Programul conferinței este aici.

Participanții “face to face” la conferință au fost menționați cu Certificate de participare iar autorii celor mai reușite prezentări au fost premiați cu tablete, telefoane mobile, Pointer Presenter, Manuale și Stick-uri USB.

Tablete LENOVO pentru cele mai bune prezentări au fost înmânate următorilor participați:

  1. Ivancov Ludmila, Profesor, Centrul de excelență în medicină și farmacie “Raisa Pacalo”, Moldova, cu prezentarea ”Evaluarea competențelor profesionale specifice disciplinei Botanica farmaceutică prin prisma utilizării Tehnologiilor Informaționale”       

  2. Barbarova Natalia, profesor de limbă și literatură română, LT „Mihai Grecu”, Moldova, cu prezentarea ”Gramatica interactivă pe înțelesul copiilor la orele de limba și literatura română în ciclul primar în instituțiile cu limba rusă de instruire”   

  3. Haiducu Ludmila, profesor de limba și literatura română, LT ,,Miguel de Cervantes", Moldova, cu prezentarea ”Dezvoltarea abilității de comunicare corectă în limba română”

Locul II, menționat cu telefoane mobile SAMSUNG Galaxy J7 Neo,  le-au obținut următorii participanți:

  1. Blaga Tatiana, Logoped, IET nr. 168, Moldova, cu prezentarea ”Utilizarea tehnologiilor informationale în terapia logopedica”

  2. Frumuzachi Tatiana, învățătoare la clasele primare, Gimnaziul cu profil teatral ,,Ion Luca Caragiale", Moldova, cu prezantarea ”Hora anotimpurilor” -  proiect tematic, științe, cl. a 2-a

  3. Mirza Nina, psiholog școlar, IPLT ”Nicolae Iorga”, Moldova, cu prezentarea ”Influenta relațiilor profesor-elev, elev-elev în formarea managementului clasei

Locul III (menționat cu Pointer Presenter) a fost ocupat de :

  1. Coceaş Sergiu, profesor de specialitate, IP Centrul de Excelență în Construcții, Moldova cu prezentarea ”Legătura interdisciplinară

  2. Bobeico Natalia, Psiholog, Centrul de Excelență în Industria Ușoară, Moldova, cu prezentarea ”Psihologia - știința despre oameni și pentru oameni

  3. Svetlana Scaraeva, Participant, Theoretical lyceum 2, language centre "SMART" cu prezentarea ”Using Educational Technology in the English Language Classroom

Premii de încurajare au fost înmânate și altor participanți,  care au demonstrat propria experiență de predare/învățare și diseminare de bune practici.

La propunerea a mai multor cadre didactice, participante la conferință, s-a decis de a continua conferința  cu partea a 2-a, în care se va pune accentul pe master - clase. Evenimentul va avea loc la data de 23.06.2018.