Economy
Economie

          Şef catedră dr., conf.univ. Tocan Parascovia, tel.0 22 85 46 81, partocan@yahoo.com

       Este o catedră cu un spectru larg de pregătire a cadrelor pentru cele mai diverse domenii ale economiei naționale. Baza tuturor specializărilor o constituie pregătirea fundamentală economică, plus specializarea în domeniile corespunzătoare.

          Catedra oferă trei specializări, incluzând cadre didactice cu o experiență performantă de pregătire a specialiștilor pentru ramurile economiei naționale. Limbile de studii: română și rusă.

          Facultatea pregătește cadre la următoarele specializări:

  1. Business și administrarea afacerilor - specialiști cu o largă pregătire economică pentru activitatea profesională în diverse domenii ale administrării afacerilor, contribuind la promovarea spiritului antreprenorial şi la dezvoltarea mediului economic.
  2. Contabilitatea – specialiști de înaltă calificare cu abilităţi şi competenţe valoroase pentru sistemul contabil şi economia naţională a ţării, capabile să satisfacă atât necesităţile beneficiarilor cât şi să se integreze în comunitatea europeană şi internaţională.
  3. Finanțe și contabilitatea firmei – specialiști în sfera financiară, bancară şi investiţională.